Górski Konkurs Samochodowy pn. “KRYTERIUM KAMIONKI” zostanie zorganizowany na trasie Kamionki - Przełęcz Jugowska o długości 6,3 km i różnicy wysokości 270 m. 1.2. Zawody zostaną przeprowadzone w terminach ogłoszonych na stronie internetowej Organizatora.

36 KRYTERIUM  KAMIONKI
1 października 2016r.

Lista  Zgłoszeń – otwarta !!

Klasa 1
Eugeniusz Słaby, Krzysztof Lis, Adam Idzi, Rafał Wilk, Grzegorz Zieliński, Bartosz Jagielnicki,
Klasa 2
Ryszard Sokólski, Kacper Dudka, Piotr Idzi, Tadeusz Ostrowski, Krzysztof Sabo, Bartosz Francikiewicz,
Klasa 3
Piotr Turchan, Piotr Bielawski, Dawid Jadowski, Rafał Gładysz, Daniel Markiewicz, Mateusz Ryta, Karol Nikcin, Michał Kozak,
Klasa 4
Marcin Danielewicz, Roman Romelczyk, Andrzej Smyczek, Daniel Betlewicz, Krzysztof Pszczółka, Rafał Wereszczyński, Sławomir Firlej, Robert Nykiel,
Klasa 5
Mateusz Król, Krzysztof Siermiński, Marek Burda, Łukasz Budziński, Mateusz Giera, Aleksander Antos, Marcin Janik, Piotr Hatlaś, Michał Nowicki, Damian Jonaczyk,
Klasa 6
Andrzej Sawicki, Jarosław Niedżwiecki,Lista Zgłoszeń jest otwarta do dnia zawodów i będzie na bieżąco uzupełniana.
Karta Zgłoszenia jest dostępna na stronie Organizatora.
Również w dniu zawodów – w sobotę 1 października można dostarczyć wypełnione  Zgłoszenie w godz. 7.30 – 8.30.
Bezpośredni kontakt tel. 692-046-743. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie proszę o wysłanie SMS-a na powyższy numer.

Andrzej Dobosz
KOMANDOR

Cykliczne Zawody

Kącik Czytelnika

 

Patronujemy:

  

Wspierają nas:

Dział multimedia współtworzą:

  
  

Współpracujemy: