Dolnośląska Liga Rajdowa

Dolnośląska Liga Rajdowa OilCenter Cup, dalej zwana DLR jest cyklem samochodowych imprez amatorskich , w znaczeniu nie wymagających licencji rajdowych oraz wyścigowych od uczestników.

Każda runda DLR zwana jest „konkursem samochodowym”, a poszczególne jego fragmenty, na których prowadzony jest pomiar czasu „próbami sprawnościowymi” lub „miniOS-ami”.

Poszczególne rundy DLR organizowane są na terenie województwa dolnośląskiego.

Organizatorami poszczególnych rund ligi są prywatne legalnie i oficjalnie działające stowarzyszenia, instytucje, kluby oraz grupy, których charakter działania związany jest z motosportem.

Organem decyzyjnym w sprawach dotyczących organizacji ligi jest Rada DLR, którą stanowią przedstawiciele grup organizujących poszczególne rundy oraz osoby zaangażowane w działalność ligi.

Rada DLR nie jest organizatorem poszczególnych rund DLR i nie ponosi odpowiedzialności za organizacje i przebieg poszczególnych rund DLR.

Kary:
 Potrącenie opony lub pachołka - 5 sekund karnych.
 Rozbicie szykany - 15 sekund karnych.
 Limit - 150% czasu najlepszej załogi w klasie.
 Niesportowe zachowanie - w zależności od organizatora do wykluczenia włącznie.
 Niedostosowanie się do regulaminów i poleceń organizatora - w zależności od organizatora do wykluczenia włącznie.

Załoga:
1) Załogę stanowi kierowca oraz pilot.
2) Każdy z członków załogi musi mieć ukończone 18 lat.
3) Kierowca musi posiadać dokument uprawniający go do kierowania pojazdem.
4) Pilot nie może prowadzić samochodu podczas trwania imprezy.
5) Załoga zobowiązana jest do poruszania się na próbach sprawnościowych lub miniOS-ach w zapiętych kaskach, zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz zamkniętymi szybami.

Podział na klasy
1) -Podczas trwania ligi obowiązywać będzie następujący podział na klasy:
 1 Klasa - do 903 cm3
 2 Klasa - powyżej 903 cm3 do 1300 cm3
 3 Klasa - powyżej 1300 cm3 do 1600 cm3
 4 Klasa - powyżej 1600 cm3 do 2000 cm3 oraz do 2000cm3 TURBO DIESEL
 5 Klasa - powyżej 2000 cm3 oraz powyżej 2000cm3 TURBO DIESEL
2) Przy autach z turbiną stosowany będzie przelicznik: Benzyna x 1,7
3) Organizator poszczególnej rundy DLR ma możliwo stworzenia dodatkowej klasy np. klasa historyczna , klasa maluch, klasa 4x4 i inne, szczegółowy podział na klasy musi określać regulamin uzupełniający danego rajdu amatorskiego.
4) W przypadku stworzenia przez organizatora danej rundy DLR klasy dodatkowej, klasa dotyczyć będzie tylko tej rundy i nie będzie klasyfikowana w wynikach ogólnych cyklu DLR.

 

Klasyfikacje i punktacja
1) Klasyfikacje prowadzone będą dla każdej z klas oraz prowadzona będzie klasyfikacja generalna.
2) punktacja prowadzona będzie dla załogi lub w przypadku zmiany pilota w trakcie trwania ligi dla danego kierowcy.
3) Punktacja:
. 1 miejsce - 10 punktów
. 2 miejsce - 8 punktów
. 3 miejsce - 6 punktów
. 4 miejsce - 5 punktów
. 5 miejsce - 4 punkty
. 6 miejsce - 3 punkty
. 7 miejsce - 2 punkty
. 8 miejsce - 1 punkt
4) Klasyfikacje punktowe oraz tabele publikowane będą za pośrednictwem facebook-a profil „Dolnośląska Liga Rajdowa” lub za pośrednictwem strony internetowej www.ligarajdowa.pl
5) W przypadku startu załogi lub kierowcy we wszystkich eliminacjach Dolnośląskiej Ligi Rajdowej, najsłabszy z pośród wszystkich uzyskanych wyników nie będzie sklasyfikowany i wliczany do sumy punktów uzyskanych w sezonie przez daną załogę lub kierowcę w sezonie.

Samochód dopuszczony do udziału w rajdzie amatorskim.
1) Do udziału w KJS dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty, ważny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC oraz NW.
2) Każdy pojazd dopuszczony do imprezy musi pozytywnie przejść Badanie Kontrolne.
3) Informacje szczegółowe dotyczące Badania Kontrolnego oraz jego dodatkowych wymogów określone będą w regulaminach uzupełniających poszczególnych rund.
4) Klatki bezpieczeństwa nie są wymagane ale są zalecane.

 

Kalendarz:

1 "III KJS Bielawa" | Bielawska Grupa Motorsport
1 marzec 2015, Bielawa
     
                   
2 "III Uzdrowiskowe Ściganie" | Rally Jedlina
 kwiecień 2015, Jedlina Zdrój
     
           
3 " II Kudowa Rally" | Kudowa Rally
czerwiec 2015, Kudowa Zdrój
     
           
4 "2 Rajd Strzelca" | Walim Rajdowy
sierpień 2015, Strzelin
     
           
5 "Rajd S.T.E.P." | Amator Rally
wrzesień 2015, Lutomia
     
           
6 "IV Jugowska Barbórka" | Rajdowy Jugów
 grudzień 2015, Nowa Ruda
     
           

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 0048 794 352 235

 

Regulamin:
www.ligarajdowa.pl/pliki/regulamin_DLR_2015.pdf

 

fot. Sławomir Szel
fot. Grzegorz Reda
fot. Darek Hulewicz

Cykliczne Zawody

Kącik Czytelnika

 

Patronujemy:

  

Wspierają nas:

Dział multimedia współtworzą:

  
  

Współpracujemy: